Åpenhetsloven

  • Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 med formål å fremme virksomheter respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre interessenter tilgang på denne informasjonen.

    Årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger finner du her.

  • Alle har ved skriftlig forespørsel rett fra 1. juli 2022 på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt og for enkelt-varer eller tjenester.

    Velkommen til å ta kontakt om dette! Du kommer lettest frem ved sende e-post til post@polbetong.no

  • Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.

Finner du ikke alt du trengs? Ring oss: 452 21 455