Personvernerklæring-søknadsprosess.

PERSONVERNET DITT ER VIKTIG FOR OSS OG FØLGENDE BESKRIVER HVORDAN VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER I EN REKRUTTERINGSPROSESS:


Innkommende søknader med vedlegg blir kun tilgjengelig for personer med tjenstlig behov. Søknad, epostadresser og epostkorrespondanse behandles konfidensielt og lagres sikkert.


Opplysningene trenger vi for å kunne behandle din søknad, gjøre en vurdering av dine kvalifikasjoner, og kunne kommunisere med deg rundt disse tjenestene.


Etter endt rekrutteringsprosess gjelder følgende:


Søknader som ikke fører til ansettelse blir makulert og søknader som medfører ansettelse vil få andre rutiner som blir kunngjort ved ansettelsen. Samtykket kan trekkes tilbake og det gjøres ved å kontakte oss:

på tlf.: +47 452 21 455 eller e-post: robert@polbetong.no

Til sending søknad